ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ ( XP /office 2007/2010 )อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง อ. พจน์ นวลปลอด และคณะ
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002358
เลข ISBN 9789743026072
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 218
รายละเอียด เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปจัดการเอกสาร การจัดการฐานข้อมูล
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213