ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2000-1201) + สคริปและเทปภาษาอังกฤษ
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง WATCHARAPORN NIMNUAL
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002508
เลข ISBN 9786162113970
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 178
รายละเอียด วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภทวิชา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ และ วิชาสามัญทั่วไป ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 15 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสำคัญส่วนที่เป็น ความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ การสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.174.62.162