ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> การเขียนจดหมายโต้ตอบ (2000-1241)อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง วัชระ โพธิสรณ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002516
เลข ISBN 9786162114311
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 190
รายละเอียด วิชาการเขียนจดหมายโต้ตอบ ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภท วิชา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 12 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208