ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (2000-1601) (ฉบับปรับปรุง)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002533
เลข ISBN 9786162113826
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 264
รายละเอียด วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภทวิชา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการ เรียนรู้แบ่งออกเป็น 11 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสำคัญ ส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ เนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้วิทยาศาสตรืกรากีฬาเพื่อพัฒนาบุคลิคภาพ สุขภาพกายส่วนบุคคล การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ การออกกำลังกายและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย กิจกรรมการออกกำลังกาย กรีฑา ยิมนาสติก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.140.218