ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง(2000-1607)อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002536
เลข ISBN 9786162113833
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 239
รายละเอียด วิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 8 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ ความสำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ เนื้อหาเกี่ยวกับ สุขภาพและอนามัยส่วนบุคคล การสร้างสมรรถภาพทางกาย การออกกำลังกาย การออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมบรรดิการทางพลศึกษา กายบริหารกรณีร่างกายผิดปกติ การพัฒนากล้ามเนื้อในลักษณะกายภาพบำบัด การเล่นกีฬาอย่างปลอดภัยและมีน้ำใจนักกีฬา
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.65.63