ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การโฆษณา (2201-2205) (ฉบับปรับปรุง)อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง สุนี เลิศแสวงกิจ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002584
เลข ISBN 9786162113758
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 180
รายละเอียด วิชาการโฆษณา ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 8 บทเรียน ในแต่ละบทเรียน มุ่งให้ความสำคัญส่วนที เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการและส่วนที่ เป็นทักษะประสบการณ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ วิวัฒนาการของการโฆษณาในประเทศไทย ประเภทของการโฆษณาการสื่อความคิดด้วยภาพ สื่อโฆษณา การตกแต่งร้านการติดตามและการประเมินผลการโฆษณา การนำเทคโนโลยีประยุกต์ไปใช้ในการโฆษณา อาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพโฆษณา
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.218.145