ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ภาษาอังกฤษธุรกิจ (3000-1228)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง วัชรพร นิ่มนวล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002714
เลข ISBN 9786162114205
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 137
รายละเอียด คําศัพท์ สํานวนภาษา ที่ใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ทางธุรกิจ ฝึกการอ่านเอกสารทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กําหนดการ สืบค้นข้ออมูลทางธุรกิจจากสื่อต่าง ๆ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนบันทึกข้อความ การบันทึกโทรศัพท์การเขียนจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆการเขียนบัตรอวยพรในเทศกาลต่าง ๆ การติดต่อธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต e-commerce เนื้อหาวิชา - Who's calling, please? - What product is advertised? - Please write a memo for me? - Look at the figures. - How to format business letters. - Could you send me a catalog? - Could you possibly send the goods today? - I am writing to complain. - We would like to offer you... - Congratulations!
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.218.145