ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไปอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ประไพศรี สงวนวงศ์
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02003240
เลข ISBN 9749335643
ปีที่นำเข้า 2013-11-18
จำนวนหน้า 282
รายละเอียด ศึกษาการอ่านในระดับคำ วลี อ่่านเพื่อจับใจความสำคัญ ประโยคและย่อหน้าโดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น การอ่านแบบวิเคราะห์โครงสร้างของบทอ่านโดยผ่านสื่อที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

35.174.62.162