ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง กนิดา เสนีย์
สำนักพิมพ์ ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02003248
เลข ISBN 9789743025815
ปีที่นำเข้า 2013-11-18
จำนวนหน้า 186
รายละเอียด รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม สำหรับนักเรียนในระดับชั้น ปวช. โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.210.149.205