ภาษาไทย | English

คู่มือการใช้งานระบบ 2ebook Library

การเข้ามาใช้บริการ
 

วิธีการเข้าใช้หนังสือของ 2eBook.com

สมาชิกของ 2eBook.com สามารถเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากเวปไซต์ 2eBook.com สมาชิกสามารถค้นหาโดยคีย์เวิร์ด ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง จากหนังสืออิเล็คนิกส์ที่มีอยู่ในเฉพาะห้องสมุดของคุณเท่านั้น ไม่ใช่จากหนังสือทั้งหมดในระบบ 2eBook.com และใช้ฟังก์ชั่นการทำงานที่ห้องสมุดของคุณสามารถใช้งานได้เท่านั้นด้วย


ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าห้องสมุดของคุณเป็นสมาชิกของ 2eBook.com?

คุณสามารถสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์หรือเยี่ยมชมเวปไซต์ห้องสมุดของคุณ คุณจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก 2eBook.com

คุณใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดหรือภายในสถาบันของคุณหรือไม่

เมื่อคุณใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด หรือในสถาบันของคุณ 2eBook.com จะทำการจดจำอัตโนมัติว่าคุณอยู่ในสถาบันนี้ คุณจะสามารถเข้าใช้หนังสือได้ทันที แต่ถ้าคุณใช้บริการผ่านคอมพิวเตอร์ในสถาบันแล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้กรุณาติดต่อบรรณารักษ์ห้องสมุด

การสร้าง account เพื่ออะไร

เมื่อคุณล็อกอิน account ของคุณเมื่อเข้ามาใช้บริการคุณจะสามารถทำบันทึกโน้ตย่อได้ และสามารถทำการยืมหนังสือจากห้องสมุดได้อัตโนมัติทันทีที่ต้องการ

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ( Create Account )

ขั้นตอนที่ คุณต้องเข้าใช้ระบบจากคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดหรือสถาบันเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะแสดงว่าคุณอยู่ในสถาบัน แล้วทำการเลือกเมนู สมัครสมาชิก

 

            

 

ทำการใส่ข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก

 

            

 

ยืนยันการสมัคสมาชิกที่ระบบส่งให้ทางอีเมล์ที่ใช้สมัคร

            

 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว

            

 

ขั้นตอนการเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนที่ 1 เข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดหรือสถาบัน

1.1  เข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทันทีโดยการสืบค้น (Search) 

       


       


 และเลือกอ่านหนังสือ (Browse)ตามหมวดหนังสือ และชนิดหนังสือ

         


       

 

เลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการจาก

-          เลือกจากสำนักพิมพ์

-          เลือกจากหมวดหนังสือ

-          เลือกจากค้นหาชื่อหนังสือ

-          เลือกจากค้นหาผู้แต่ง

-          เลือกจากค้นหาคีย์เวิร์ดหนังสือ1.2 ทำการล็อกอิน account ของท่านก่อนเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสามารถใช้ฟังก์ชั่นการบันทึกโน้ตย่อและยืมคืนหนังสือได้


       


ขั้นตอนที่ 2 ทำการคลิกเพื่อเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่อเรื่องหรือรูปปกหนังสือ และคลิกอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากปุ่มอ่านแบบ Online


         

 

ขั้นตอนที่ หน้าเปิดหนังสือ

3.1 สารบัญแสดงอยู่ทางซ้ายมือ

           

 

 

 

 

3.2 สารบัญไฟล์ประกอบการอ่าน

           

 

 

3.3 สามารถทำโน้ตย่อได้จากฟังก์ชั่นบันทึก เฉพาะผู้อ่านที่ทำการล็อกอิน account

           

 

 

3.4 เลือกยืมหนังสือเล่มที่ต้องการ

           

 

           

 

ขั้นตอนที่ 4 คลิกปิดหนังสือเมื่อไม่ต้องการอ่านแล้ว

 

          

3.238.121.7