ภาษาไทย | English


ผลการค้นหา
รายการหนังสือ : 1 รายการ
หัวเรื่อง: เทคโนโลยีสุญญากาศ
การอัดแพร่ด้วยสุญญากาศในอาหาร
วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
 
54.92.164.9